Gøgsigs Pakhus

2016








Se alle arrangementer i 2016 her



Anette Høm m.fl. 4. + 5. juni



Soldalens Kunsnergruppe 6.+7. og 13. + 14. august



Kejser/Lasen band spiller fra kl 19 den 19. august. Gratis adgang. Et arrengement i

sambejde med Sindal Borgerforing. Der kan købes forfriskninger.



27.28. august. Hans Gøgsig med venner.
 
Gøgsigs Pakhus, Torvegade 22, 9870 Sindal