Gøgsigs Pakhus

1986

Pakhusudstilling år 1986

Åbningen af Pakhusudstillingen 1986, fandt sted lørdag d. 5 Juli i kulturhuset Gøgsigs Pakhus.

Udstillere:
Birte Hunnerup Kragskov
Staffan W. Kull
Hans Gøgsig
Sonia Weeke
Linda E. Christensen
Hedvig Brix Boriths
Ole Petersen
Birthe Høj Hansen
Annette Rosela Simonsen
Jan Pedersen

Gæsteudstillere:
Lasse Winsløw - Viborg

Forord
Sindal 1986

Pakhusudstillingerne i Sindal gennemføres nu for tredje år i træk, og har således vist- sig at være en levedygtig aktivitet til glæde for de mange, som hvert år besøger udstillingerne.

Udstillingerne startede i Det gamle Pakhus i Sindal, men nu er det lykkedes at finde et andet gammelt købmandspakhus "Gøgsigs Pakhus", som fru Gøgsig meget velvilligt har stillet til rådighed, og som er blevet en god ramme om udstillingsaktiviteterne.

Selve grundtanken med Pakhusudstillingerne har været, at de skal basere sig på den kunst, maleri - grafik - skulptur - keramik - som frembringes i Sindal kommune, og det har været en glædelig overraskelse at se, at der er stor interesse for at være med som udstiller. Lokalsamfundet rummede mange flere kunstudøvere end man på forhånd havde forestillet sig.

De årlige Pakhusudstillinger er således et godt vidnesbyrd om, at der for beskedne midler og en ihærdig indsats kan skabes værdifuld kulturel aktivitet også i ganske små samfund.

Arrangørerne

Gøgsigs Pakhus, Torvegade 22, 9870 Sindal